مزایای کمپوست و بستر رشد مجموعه گانودرمای

  • حداکثر بازدهی به دلیل فرمولاسیون مطلوب قارچ
  • کاملا ارگانیک به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی در فرمولاسیون

مجموعه گانودرمای با بهره‌گیری از تخصص تیم مجرب و با تجربه، اقدام به ارائه کمپوست و بستر کشت قارچ‌های زیر می‌نماید: