تایم لپس رشد قارچ صدفی طلایی

قارچ صدفی طلایی از خانواده قارچ‌های صدفی است. این قارچ خوراکی است و مزه‌ای بسیار ترد و خوشمزه دارد که در ایران نیز می‌توان آن را به راحتی کشت نمود.

میسیلیوم قارچ داخل تنه درخت

قارچ‌های چوب رست داخل بافت مرده درختان نفوذ می‌کنند. آنها تا جائیکه رطوبت چوب اجازه بدهد ریسه‌دوانی می‌کنند. پس از محیا شدن شرایط مساعد محیطی اقدام به پین زنی و تشکیل اندام باردهی و چتر می‌کنند.